HLEDÁME NOVÉ MOŽNOSTI, CESTY, PŘÍLEŽITOSTI

Centrum pro seniory TROJLÍSTEK, z.s.

Jsme nezisková organizace, založená v únoru 2016. Důvodem vzniku byla reakce na nevýhodné a dehonestující postavení starých a starších lidí ve společnosti. Chybějící efektivní nástroje současné legislativy, napomáhající k začleňování seniorů do společnosti, která klade důraz hlavně na pracovně aktivní a úspěšné, a opomíjí tuto velkou a důležitou skupinu lidí v neproduktivním věku.

Protože si uvědomujeme žádoucí propojení mezi generacemi, hlavně udržení tradic          a předávání zkušeností, rozšířil TROJLÍSTEK činnost směrem k dětem, mládeži, rodinám s dětmi a handicapovaným.