O NÁS

CPS Trojlístek je nezisková organizace, která se věnuje především seniorům, a to pořádáním různých volnočasových aktivit. Protože si uvědomujeme žádoucí propojení mezi generacemi, hlavně udržení tradic a předávání zkušeností, rozšířil CPS Trojlístek činnost směrem k dětem, mládeži, rodinám s dětmi a handicapovaným. Naše pole působnosti je v ostravském a opavském území.

Tak abychom mohli i nadále prohlubovat tradice mezi mládím a stářím, budujeme komunitní centrum, kde můžeme vše realizovat.

Komunitní centrum TROJLÍSTEK


Vytvoření kulturně komunitního centra - prostoru pro pořádání celého spektra sociálních, kulturních a pohybových aktivit, jejichž cílem je posilování místní soudržnosti a sociálního začleňování.
Komunitní centrum TROJLÍSTEK - volnočasové centrum s příjemným domácím prostředím, s kavárnou, výukovou učebnou, přednáškovým a tanečním sálem, tvořivou dílnou i dětským koutkem.
Cílem je propojení aktivního a smysluplného využití volného času dětí, mládeže, matek s dětmi, seniorů a provázání generací i různých zájmových skupin.
K tomu budou sloužit zejména různé kurzy, semináře a aktivity zaměřené na tvořivost či vzdělávání.
Možnost využití kavárny k obchodním jednáním i firemního setkávání v příjemném prostředí s domácí atmosférou.