Komu a jak pomáháme

Jsme nezisková organizace. Peníze na pomoc seniorům získáváme od naších štědrých dárců, bez kterých bychom nemohli fungovat. Tyto peníze následně investujeme do financování našich aktivit.

Pro koho je pomoc určena


Pro seniory, děti a mládež, sociálně slabé a handicapované

Pomáhejte s námi

Zapojte se do pomoci  i vy. Máte tablet, notebook, který nepotřebujete a je plně funkční? Prosím, věnujte nám ho. My Váš dar využijeme při práci s našimi seniory. Pomoci nám můžete i finančně. Za jakýkoliv finanční dar Vám děkujeme.