Projekty

Benefiční koncerty
Benefiční koncerty

Benefiční koncerty

1. Benefiční koncert - kostel Svatého Ducha

2. Benefiční koncert - Poutní místo Krnov, Cvilín

3. Benefiční koncert - Kino MÍR Opava

Euroklíč

Už jste slyšeli o euroklíči?  Organizace centrum pro seniory Trojlístek, z. s., v rámci svých služeb,  zprostředkování k získání tohoto užitečného pomocníka.

- zajistí dostupnost veřejných sociálních a technických zařízení (např. výtahů, svislých a schodišťových plošin apod.) osazených jednotným eurozámkem.

- lze použít také v řadě zemí Evropy. V České republice je již osazeno cca 1500 míst (na úřadech, nádražích, čerpacích stanicích, v obchodních centrech apod.).

- informace o místech s osazenými zámky v České republice a zahraničí najdete na https://www.eurokeycz.com

- je určen pro držitele průkazu TP, ZTP a ZTP/P a lidem s diagnózou diabetik, stomik, onkologický pacient, autista, pacient s roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou chorobou, Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou, močovými dysfunkcemi a dalšími omezujícími nemocemi.

- jedinečná možnost získat klíč ZDARMA (od října 2017 za 500,- Kč).

Euroklíč může získat také organizace (obec) poskytující služby handicapovaným, seniorům, aj., čímž dokáže, že jí záleží na svých klientech (občanech) a zároveň zvýší tím svou prestiž.

Uvedené cílové skupiny potřebují ke své hygieně vybavené a čisté prostředí, což uzavřený prostor Eurozámkem lépe zajistí. Systém zpřístupňuje zařízení těm, pro něž jsou určena a brání jejich zneužívání nežádoucími skupinami.

Podrobnější informace o celém projektu najdete v příloze.

V případě zájmu o zprostředkování euroklíče nás neváhejte kontaktovat na emailové adrese info@cpstrojlistek.cz nebo telefonicky mob: +420 739 268 647 (v době od 8.00 do 16.00).

IT Kurzy
IT Kurzy

IT Kurzy

Jedná se o kurzy pro úplné začátečníky, kteří se chtějí naučit základům výpočetní techniky, komunikovat na sociálních sítích a ve světě internetu.

Pro absolvování kurzu není nutné mít svůj počítač, jelikož výuka probíhá na námi zapůjčenými notebooky.

Kurzy jsou vedeny ve skupině s max. obsazením 12 účastníků. Daná témata jsou probírána s jednoduchostí, tak aby každý z účastníků měl možnost si vše vyzkoušet a zapamatovat. 

Výuka probíhá zpravidla 2x týdně , většinou v dopoledních hodinách, ale vše je individuálně přizpůsobeno daným požadavkům.

Dále nabízíme možnost dalšího individuálního poradenství to však, již za za poplatek

Každý účastník dostane školící materiál 

Bezpečnost a ochrana seniorů
Bezpečnost a ochrana seniorů

Bezpečnost a ochrana seniorů

Centrum pro seniory Trojlístek, z. s. realizuje projekt Bezpečnost a ochrana seniorů za finanční podpory Moravskoslezského krajeMěsta Ostravy a Opavy.


Jedná se o semináře a přednášky, zaměřené na prevenci domácího násilí, způsoby zabezpečení majetku, skryté nebezpečí v oblasti rizikového chování na internetu, nekalé obchodní praktiky prodejců, bezpečí seniorů v silničním provozu (při cestování vozidly i hromadnými dopravními prostředky i při jiném využívání pozemních komunikací).

Jednotlivé části jsou zaměřeny na prevenci a tím i zajištění informovanosti seniorů. V dnešním světě, kdy senioři mnohdy nedbají na výstrahy spojené s domácím násilím. Cílem je ukázat již prvotní náznaky vznikajícího násilí. Nebát se mluvit a ptát se otevřeně, neomlouvat své tzv. "blízké", že to mají těžké a nechat se takto týrat. Formy týrání mohou být různé a to jak fyzické, tak psychické. Další nedílnou součást tvoří i zabezpečení svého majetku - vhodnost výběru bezpečnostního kování, FAB, druhý zámek atd. Dále je tady moderní doma internetu, kdy i zde je mnoho nástrah např. falešné profily, lákavé nabídky na koupi různého zboží. Cílem takového semináře je upozornit na podvodné emaily, webové stránky, seznamky. Nekalé obchodní praktiky - pozor na podpis smlouvy (malá drobná písmena). Velmi dobré řečnické schopnosti prodejců, umění přesvědčit. Cestování seniorů v MHD, na co si dát pozor (kapsáři), proč přecházet po přechodu pro chodce a vyhrazených místech k tomu určených a ne po frekventované silnici.

- vždy na vámi (objednavatele) vybrané téma

- počet účastníků jednoho semináře je max. 12 seniorů.

- délka jedné přednášky je 2 x 45 min.

- možnost dalšího individuálního poradentství (lektor vyjíždí do seniorcenter, klubů, domovů důchodců atd.) za poplatek

Každý účastník dostane školící materiál a reklamní předmět zaměřený na bezpečnost (tzn. Reflexní prvek). Poradna pro seniory (další individuální poradentství).

čistíme řeku Opavu
čistíme řeku Opavu

Na čistotě břehů vám záleží, senioři a mládeži?

 Vodní turistika - vodáctví se v České republice těší velké oblibě napříč všemi generacemi. Nejvíce je rozšířena na říčních tocích, kdy vodáci splouvají řeku a přesunují se tak mezi jednotlivými tábořišti. Nejčastěji využívaným plavidlem jsou kánoe a nafukovací plavidla (rafty). Ta bývají spojována převážně se sjížděním divokých řek.

Realizací projektu dojde k vyčištění části řeky Opavy od odpadků vybranými účastníky ve věkové kategorii do 17 let. Jedná se o úsek řeky mezi Opavou a Hájem ve Slezsku v délce cca 16 km. Čištění řeky  probíhá současně se sjížděním řeky na kánoích, čímž je zajištěna nenásilná forma zapojení mládeže do úklidu břehů. Účastníci jsou rozdělení týmů, v jeden tým je složen z dětí a seniora, je posilována schopnost kooperace a týmového smýšlení u dětí. Každý tým se společně plaví na jedné lodi. Dohled nad realizací a bezpečností akce zajišťuje externí spolupracovník a zdravotnický pracovník. V rámci jednoho dne bude čištění řeky probíhat ve dvou fázích - dopolední a odpolední. Všichni účastníci obdrží věcné ceny, upomínkové předměty a osvědčení o absolvování čistění řeky a sjíždění. Odpadky budou převezeny do sběrného dvora.

Cílem projektu je zapojení dětí a mládeže hravou formou do aktivit sloužících k péči o veřejný prostor. Záměrem je nenásilná výchova dětí a mládeže vedoucí k vytvoření zájmu o dění ve veřejném prostoru a ekologii. Podstatou projektu je zajistit sportovní venkovní aktivitu pro děti a mládež a zdroj zábavy mimo informační technologie (počítače, smartphony). Realizace projektu bude podporovat skupinovou spolupráci dětí, zájem o ekologii a veřejný prostor v okolí jejich bydliště. Do realizace akce budou zapojeni 3 senioři, kteří budou pomáhat uklízet břeh řeky spolu s dětmi. Zároveň budou plnit funkci vedoucích týmů, dozoru a zdroje zkušeností, které budou dětem předávat. Projekt podpoří navazování kontaktů a předávání zkušeností napříč generacemi.

Realizace projektu přispěje k rozšíření volnočasových aktivit spolku o možnosti vodáckého vyžití. Vodáckými aktivitami u svých svěřenců posilujeme sounáležitost, kooperaci a disciplínu, odolnost vůči stresu, stejně jako utužujeme jejich fyzické síly.