Projekty

Benefiční koncerty
Benefiční koncerty

Benefiční koncerty

1. Benefiční koncert - kostel Svatého Ducha

2. Benefiční koncert - Poutní místo Krnov, Cvilín

3. Benefiční koncert - Kino MÍR Opava

4. Benefiční koncert - Kulturní dům Hlučín

Cvičení Falun Dafa
Cvičení Falun Dafa

Cvičení FLUG DAFA

Falun Gong (Fa-lun-kung) nebo také Falun Dafa je prastará duchovní disciplína zakořeněná v buddhistické tradici. Obsahuje morální učení, meditaci a čtyři cvičební sestavy, které účinně působí na zlepšení zdraví a zvýšení úrovně energie.

Jádro Falun Dafa tvoří hodnoty Pravdivosti, Soucitu a Tolerance (čínsky 真Zhēn, 善Shàn, 忍Rěn). Falun Dafa učí, že tyto hodnoty jsou nejzákladnějšími kvalitami vesmíru, a považuje je za měřítko pro každodenní život a praxi.

Mistr Li Hongzhi

Zakladatelem systému Falun Dafa je čínský Mistr Li Hongzhi, který jej představil veřejnosti v roce 1992. Za krátký čas si Falun Dafa našel mnoho příznivců a stal největší a nejrychleji se šířící praxí svého druhu v historii Číny a možná i celého světa. Během pouhých sedmi let od svého zveřejnění začalo metodu v Číně praktikovat na 70 milionů lidí (vládní odhad). V současnosti se Falun Dafa praktikuje ve více než 70 zemích celého světa. Pan Li Hongzhi byl v letech 2000 a 2001 nominován profesory a politiky 14 zemí na Nobelovu cenu míru. V roce 2001 byl nominován na Sacharovovu cenu.

Euroklíč

Už jste slyšeli o euroklíči?  Organizace centrum pro seniory Trojlístek, z. s., v rámci svých služeb,  zprostředkování k získání tohoto užitečného pomocníka.

- zajistí dostupnost veřejných sociálních a technických zařízení (např. výtahů, svislých a schodišťových plošin apod.) osazených jednotným eurozámkem.

- lze použít také v řadě zemí Evropy. V České republice je již osazeno cca 1500 míst (na úřadech, nádražích, čerpacích stanicích, v obchodních centrech apod.).

- informace o místech s osazenými zámky v České republice a zahraničí najdete na https://www.eurokeycz.com

- je určen pro držitele průkazu TP, ZTP a ZTP/P a lidem s diagnózou diabetik, stomik, onkologický pacient, autista, pacient s roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou chorobou, Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou, močovými dysfunkcemi a dalšími omezujícími nemocemi.

- jedinečná možnost získat klíč ZDARMA (od října 2017 za 500,- Kč).

Euroklíč může získat také organizace (obec) poskytující služby handicapovaným, seniorům, aj., čímž dokáže, že jí záleží na svých klientech (občanech) a zároveň zvýší tím svou prestiž.

Uvedené cílové skupiny potřebují ke své hygieně vybavené a čisté prostředí, což uzavřený prostor Eurozámkem lépe zajistí. Systém zpřístupňuje zařízení těm, pro něž jsou určena a brání jejich zneužívání nežádoucími skupinami.

Podrobnější informace o celém projektu najdete v příloze.

V případě zájmu o zprostředkování euroklíče nás neváhejte kontaktovat na emailové adrese info@cpstrojlistek.cz nebo telefonicky mob: +420 739 268 647 (v době od 8.00 do 16.00).

Bezpečnost a ochrana seniorů
Bezpečnost a ochrana seniorů

Bezpečnost a ochrana seniorů

Centrum pro seniory Trojlístek, z. s. realizuje projekt Bezpečnost a ochrana seniorů za finanční podpory Moravskoslezského krajeMěsta Ostravy a Opavy.


Jedná se o semináře a přednášky, zaměřené na prevenci domácího násilí, způsoby zabezpečení majetku, skryté nebezpečí v oblasti rizikového chování na internetu, nekalé obchodní praktiky prodejců, bezpečí seniorů v silničním provozu (při cestování vozidly i hromadnými dopravními prostředky i při jiném využívání pozemních komunikací).

Jednotlivé části jsou zaměřeny na prevenci a tím i zajištění informovanosti seniorů. V dnešním světě, kdy senioři mnohdy nedbají na výstrahy spojené s domácím násilím. Cílem je ukázat již prvotní náznaky vznikajícího násilí. Nebát se mluvit a ptát se otevřeně, neomlouvat své tzv. "blízké", že to mají těžké a nechat se takto týrat. Formy týrání mohou být různé a to jak fyzické, tak psychické. Další nedílnou součást tvoří i zabezpečení svého majetku - vhodnost výběru bezpečnostního kování, FAB, druhý zámek atd. Dále je tady moderní doma internetu, kdy i zde je mnoho nástrah např. falešné profily, lákavé nabídky na koupi různého zboží. Cílem takového semináře je upozornit na podvodné emaily, webové stránky, seznamky. Nekalé obchodní praktiky - pozor na podpis smlouvy (malá drobná písmena). Velmi dobré řečnické schopnosti prodejců, umění přesvědčit. Cestování seniorů v MHD, na co si dát pozor (kapsáři), proč přecházet po přechodu pro chodce a vyhrazených místech k tomu určených a ne po frekventované silnici.

- vždy na vámi (objednavatele) vybrané téma

- počet účastníků jednoho semináře je max. 12 seniorů.

- délka jedné přednášky je 2 x 45 min.

- možnost dalšího individuálního poradentství (lektor vyjíždí do seniorcenter, klubů, domovů důchodců atd.) za poplatek

Každý účastník dostane školící materiál a reklamní předmět zaměřený na bezpečnost (tzn. Reflexní prvek). Poradna pro seniory (další individuální poradentství).

IT Kurzy
IT Kurzy

IT Kurzy

Jedná se o kurzy pro úplné začátečníky, kteří se chtějí naučit základům výpočetní techniky, komunikovat na sociálních sítích a ve světě internetu.

Pro absolvování kurzu není nutné mít svůj počítač, jelikož výuka probíhá na námi zapůjčenými notebooky.

Kurzy jsou vedeny ve skupině s max. obsazením 12 účastníků. Daná témata jsou probírána s jednoduchostí, tak aby každý z účastníků měl možnost si vše vyzkoušet a zapamatovat. 

Výuka probíhá zpravidla 2x týdně , většinou v dopoledních hodinách, ale vše je individuálně přizpůsobeno daným požadavkům.

Dále nabízíme možnost dalšího individuálního poradenství to však, již za za poplatek

Každý účastník dostane školící materiál 

čistíme řeku Opavu
čistíme řeku Opavu

Na čistotě břehů vám záleží, senioři a mládeži?

 Vodní turistika - vodáctví se v České republice těší velké oblibě napříč všemi generacemi. Nejvíce je rozšířena na říčních tocích, kdy vodáci splouvají řeku a přesunují se tak mezi jednotlivými tábořišti. Nejčastěji využívaným plavidlem jsou kánoe a nafukovací plavidla (rafty). Ta bývají spojována převážně se sjížděním divokých řek.

Realizací projektu dojde k vyčištění části řeky Opavy od odpadků vybranými účastníky ve věkové kategorii do 17 let. Jedná se o úsek řeky mezi Opavou a Hájem ve Slezsku v délce cca 16 km. Čištění řeky  probíhá současně se sjížděním řeky na kánoích, čímž je zajištěna nenásilná forma zapojení mládeže do úklidu břehů. Účastníci jsou rozdělení týmů, v jeden tým je složen z dětí a seniora, je posilována schopnost kooperace a týmového smýšlení u dětí. Každý tým se společně plaví na jedné lodi. Dohled nad realizací a bezpečností akce zajišťuje externí spolupracovník a zdravotnický pracovník. V rámci jednoho dne bude čištění řeky probíhat ve dvou fázích - dopolední a odpolední. Všichni účastníci obdrží věcné ceny, upomínkové předměty a osvědčení o absolvování čistění řeky a sjíždění. Odpadky budou převezeny do sběrného dvora.

Cílem projektu je zapojení dětí a mládeže hravou formou do aktivit sloužících k péči o veřejný prostor. Záměrem je nenásilná výchova dětí a mládeže vedoucí k vytvoření zájmu o dění ve veřejném prostoru a ekologii. Podstatou projektu je zajistit sportovní venkovní aktivitu pro děti a mládež a zdroj zábavy mimo informační technologie (počítače, smartphony). Realizace projektu bude podporovat skupinovou spolupráci dětí, zájem o ekologii a veřejný prostor v okolí jejich bydliště. Do realizace akce budou zapojeni 3 senioři, kteří budou pomáhat uklízet břeh řeky spolu s dětmi. Zároveň budou plnit funkci vedoucích týmů, dozoru a zdroje zkušeností, které budou dětem předávat. Projekt podpoří navazování kontaktů a předávání zkušeností napříč generacemi.

Realizace projektu přispěje k rozšíření volnočasových aktivit spolku o možnosti vodáckého vyžití. Vodáckými aktivitami u svých svěřenců posilujeme sounáležitost, kooperaci a disciplínu, odolnost vůči stresu, stejně jako utužujeme jejich fyzické síly.